Arkiv för "göra affärer i Filippinernas Kategori

Göra affärer och INVESTERA I FILIPPINERNA

Söndag, 18 januari, 2009

Världen krymper och människor lever i en global by där mångfald, innovation och strategisk närvaro är den kollektiva mantra i informationsåldern. Handel och rättsliga hinder har brutits och ett ökande antal företag ser över sina gränser mot rikare marknaderna i utvecklingsländerna. År 2000 förebådade till [...]

Del