Philippine ANNULMENT

Pamamaraan SA Pagkuha ng ANNULMENT SA PILIPINAS

AM HINDI. 02-11-10-SC  

Marso 4, 2003

 

   

RE: IMINUMUNGKAHING PANUNTUNAN SA pagpapahayag ng ganap na NULLITY NG walang bisa MARRIAGES AT ANNULMENT NG VOIDABLE MARRIAGES.

 

Resolusyon

 

Pag-arte sa titik ng Chairman ng Komite sa Pagbabago ng Mga Panuntunan ng Hukuman ng pagsusumite para sa pagsasaalang-alang at pag-apruba na ito Court ni ang Ipinanukalang Panuntunan sa Pahayag ng Mga Ganap na Nullity ng walang bisa Marriages at Annulment ng Voidable Marriages, ang Hukuman Nalutas upang aprubahan ang parehong.

 

Rule ay dapat magkaroon ng epekto sa Marso 15, 2003 sumusunod nito publication sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon hindi lalagpas sa Marso 7, 2003

 

Marso 4, 2003

 

Davide, CJ Bellosillo, Puno, Vitug, Mendoza, Panganiban, Quisumbing, Sandoval-Gutierrez, Carpio, Austria-Martinez, Carpio Morales, Callejo, Sr. at Azcuna

Ynares-Santiago, naka-leave

Corona, sa opisyal na bakasyon

   

   

 

PANUNTUNAN SA pagpapahayag ng ganap na NULLITY NG walang bisa MARRIAGES AT ANNULMENT NG VOIDABLE MARRIAGES

 

Seksyon 1 Saklaw - Ito Rule ay dapat mamamahala sa mga petisyon para sa pagpapahayag ng ganap na nullity ng walang bisa marriages at annulment ng voidable marriages sa ilalim ng Family Code ng Pilipinas.

Ang Mga Panuntunan ng Hukuman ay dapat umaplay suppletorily.

 

Sec. 2. Petisyon para sa pagpapahayag ng ganap na nullity ng walang bisa marriages.

 

(A) Sino ang maaaring mag-file. - Isang petisyon para sa pagpapahayag ng ganap na nullity ng walang bisa sa kasal ay maaaring iharap lamang ng asawa o ang asawa. (N)

 

(B) Saan sa file na. - Ang petisyon ay dapat isampa sa Family Court.

 

(C) Imprecriptibility ng pagkilos o pagtatanggol. - Ang isang aksyon o pagtatanggol para sa pagpapahayag ng ganap na nullity ng walang bisa sa kasal ay hindi prescribe.

 

(D) Ano ang iyong pinaghihinalaang. - Isang petisyon sa ilalim ng Artikulo 36 ng Family Code ay dapat lalo na iyong pinaghihinalaang ang kumpletong mga katotohanan na nagpapakita ng alinman sa o parehong mga partido ay psychologically incapacitated mula sa pagsunod sa mga mahahalagang marital obligasyon ng marriages sa panahon ng pagdiriwang ng kasal kahit na tulad incapacity nagiging manifest lamang pagkatapos nito pagdiriwang.

 

Ang kumpletong mga katotohanan ay dapat na iyong pinaghihinalaang mga pisikal na manifestations, kung mayroon man, bilang ay nagpapahiwatig ng sikolohikal na incapacity sa panahon ng pagdiriwang ng kasal ngunit ekspertong opinyon hindi kailangang pinaghihinalaang.

 

Sec.   3. Petisyon para sa annulment ng voidable marriages. -  

 

(A) Sino ang maaaring mag-file. - Maaaring mag-file ang mga sumusunod na tao ng isang petisyon para sa annulment ng kasal voidable batay sa alinman sa mga lupain sa ilalim ng Artikulo 45 ng Family Code at sa loob ng panahon dito nakasaad:

 

(1) Ang pagkontrata party na kung saan ang pinagmulang, o tagapag-alaga, o tao ehersisyo kapalit awtoridad ng magulang ay hindi magbigay ng kanyang pahintulot, sa loob ng limang taon matapos attaining sa edad na 21 maliban kung, pagkatapos ng attaining sa edad na 21, tulad partido malayang cohabited sa iba pang mga bilang asawa o asawa; o ng magulang, tagapag-alaga o ang taong may legal na bayad ng pagkontrata partido, sa anumang oras bago ang naturang partido ay umabot sa edad na 21;

(2) Ang sane asawa na ay walang kaalaman sa pagkabaliw ang isa; o sa pamamagitan ng anumang mga kamag-anak, tagapag-alaga, o taong may legal na bayad ng mabaliw, sa anumang oras bago ang pagkamatay ng alinmang partido; o sa pamamagitan ng mabaliw asawa sa panahon ng isang lucid interval o pagkatapos ng muling pagkuha ng katinuan, sa kondisyon na ang nagpetisyon, pagkatapos paparating sa kadahilanang ito, ay hindi malayang cohabited sa iba pang mga bilang asawa o asawa;

 

(3) Ang nasugatan partido na kung saan ang pahintulot ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, sa loob ng limang taon matapos ang pagkatuklas ng pandaraya, sa kondisyon na sinabi partido, na may ganap na kaalaman ng mga katotohanan constituting ang pandaraya, ay hindi malayang cohabited sa iba pang mga bilang asawa o asawa;

 

(4) Ang nasugatan partido na kung saan ang pahintulot ay natamo sa pamamagitan ng puwersa, pananakot, o hindi nararapat na impluwensiya, sa loob ng limang taon mula sa oras na ang puwersa pananakot, o hindi nararapat na impluwensiya ay nawala o tumigil, sa kondisyon na ang mga puwersa, pananakot, o hindi nararapat na impluwensiya pagkakaroon ng nawala o tumigil , sinabi partido ay hindi pagkaraan malayang cohabited sa iba pang mga bilang asawa o asawa;

 

(5) Ang nasugatan party kung saan ang iba pang mga asawa ay pisikal na incapable ng consummating ang kasal sa iba pang at tulad incapability patuloy at ay lumilitaw na incurable, sa loob ng limang taon matapos ang pagdiriwang ng kasal; at

 

(6) Ang nasugatan party kung saan ang ibang partido ay afflicted na may sekswal na-nakakahawa sakit ipinasiyang malubha at lumilitaw na hindi incurable, sa loob ng limang taon matapos ang pagdiriwang ng kasal.

 

(B) Saan sa file na. - Ang petisyon ay dapat isampa sa Family Court.

Sec.   4. Venue. - Petisyon ay dapat isampa sa Family Court ng lalawigan o lungsod kung saan ang nagpetisyon o ang tumutugon ay namamalagi nang hindi bababa sa anim na buwan bago ang petsa ng pag-file o, sa kaso ng mga hindi naninirahan tumutugon, kung saan maaaring siya ay maging natagpuan sa Pilipinas, sa halalan ng mga nagpetisyon.

 

Sec.   5 Mga Nilalaman at paraan ng petisyon. - (1) petisyon ay dapat pinaghihinalaang ang kumpletong mga katotohanan constituting ang dahilan ng pagkilos.

 

(2) Itataguyod nito na ihayag ang mga pangalan at edad ng mga karaniwang mga bata ng mga partido at tukuyin ang mga rehimen na namamahala sa kanilang relasyon sa ari-arian, pati na rin ang mga katangian ng kasangkot.

 

Kung walang sapat na pagtatapos sa isang nakasulat na kasunduan sa pagitan ng mga partido, ang nagpetisyon maaaring mag-aplay para sa isang pansamantalang order para sa spousal suporta, ang mga pag-iingat at suporta ng mga karaniwang mga bata, mga karapatan sa visitation, pangangasiwa ng komunidad o ng asawa sa ari-arian, at iba pang mga bagay na katulad na nangangailangan ng kagyat na pagkilos.

 

(3) Kailangan itong ma-verify at sinamahan pagdiriwang ng kasal. (B) Saan sa file na. - Ang petisyon ay dapat isampa sa Family Court.

 

Sec.   4. Venue. - Ang petisyon ay dapat isampa sa Family Court ng lalawigan o lungsod kung saan ang nagpetisyon o ang tumutugon ay namamalagi nang hindi bababa sa anim na buwan bago ang petsa ng pag-file, o sa kaso ng isang non-resident tumutugon, kung saan maaari siya Makikita sa Pilipinas sa halalan ng mga nagpetisyon.

 

Sec.   5 Mga Nilalaman at paraan ng petisyon. - (1) petisyon ay dapat pinaghihinalaang ang kumpletong mga katotohanan constituting ang dahilan ng pagkilos.

 

(2) ay dapat na ihayag ito ang mga pangalan at edad ng mga karaniwang mga bata ng mga partido at tukuyin ang mga rehimen na namamahala sa kanilang relasyon sa ari-arian, pati na rin ang mga katangian ng kasangkot.

 

Kung walang sapat na pagtatapos sa isang nakasulat na kasunduan sa pagitan ng mga partido, ang nagpetisyon maaaring mag-aplay para sa isang pansamantalang order para sa spousal suporta, pag-iingat at suporta ng mga karaniwang mga bata, mga karapatan sa visitation, pangangasiwa ng komunidad o ng asawa sa ari-arian, at iba pang mga bagay na katulad na nangangailangan ng kagyat na pagkilos .

 

(3) dapat itong ma-verify at sinamahan ng isang sertipikasyon laban sa forum shopping. Ang pag-verify at certification ay dapat malagdaan personal na sa pamamagitan ng akin nagpetisyon. Walang mga petisyon ay maaaring iharap lamang sa pamamagitan ng tagapayo o sa pamamagitan ng isang abogado-in-katotohanan.

 

Kung ang nagpetisyon ay nasa isang banyagang bansa, ang pag-verify at certification laban sa forum shopping ay dapat napatotohanan sa pamamagitan ng ganap na awtorisadong opisyal ng Philippine embahada o legation, konsul pangkalahatan, konsul o vice-konsul o konsulado ahente sinabi bansa.

 

(4) ay dapat itong iharap sa anim na mga kopya. Nagpetisyon ay dapat maghatid ng isang kopya ng petisyon sa Opisina ng abogado General at ang Tanggapan ng Lunsod o Provincial tagausig, sa loob ng limang araw mula sa petsa ng pag-file nito at isumite sa hukuman patunay ng naturang serbisyo sa loob ng parehong panahon.

 

Ang pagkabigong sumunod sa anumang mga kinakailangan na nauuna maaaring maging isang lupa para sa agarang labas ng petisyon.

 

Sec.   6. Summons. - Ang serbisyo ng Summons ay nasasaklawan ng Panuntunan 14 ng Mga Panuntunan ng Hukuman at sa pamamagitan ng mga sumusunod na panuntunan:

 

(1) Saan hindi maaaring ma-matatagpuan ang tumutugon sa kanyang ibinigay na address o ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam at hindi maaaring ascertained sa pamamagitan ng masigasig tanong, serbisyo ng Summons maaaring, sa pamamagitan ng bakasyon ng hukuman, maaaring maapektuhan sa sa kanya sa pamamagitan ng publication na beses sa isang linggo para sa dalawang magkasunod na linggo sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon sa Pilipinas at sa mga nasabing lugar bilang ang hukuman ay maaaring bumili Bilang karagdagan, ang isang kopya ng Summons ay dapat ihain sa tumutugon sa kanyang huling kilala address sa pamamagitan ng inirehistrong koreo o anumang iba pang sabihin nito ay maaaring itinuturing ang hukuman ay sapat.

 

(2) Ang Summons na ma-publish ay dapat na nilalaman sa isang order ng ​​hukuman na may sumusunod na data: (a) pamagat ng kaso; (B) bilang docket; (C) likas na katangian ng petisyon; (D) punong-guro batayan ng petisyon at ang reliefs prayed para sa; at (e) ang isang kautusang para sa mga tumutugon upang sagutin sa loob ng tatlumpung araw mula sa huling isyu ng publication.

 

Sec.   7 Paggalaw upang bale-walain. - Walang paggalaw upang bale-walain ang petisyon ay dapat pinapayagan maliban sa ground ng kakulangan ng kapangyarihan sa mga paksa o sa ibabaw ng mga partido; ibinigay, gayunpaman, na ang anumang iba pang lupa na maaaring ginagarantiyahan ng isang labas ng kaso ay maaaring itataas bilang isang positibong pagtatanggol sa isang sagot.

 

Sec.   8. Sagot. - (1) tumutugon ay dapat mag-file ng kanyang mga sagot sa loob ng labinlimang araw mula sa serbisyo ng Summons, o sa loob ng tatlumpung araw mula sa huling isyu ng publication sa kaso ng mga serbisyo ng Summons sa pamamagitan ng publication. Ang sagot dapat ma-verify sa pamamagitan ng mga tumutugon ang kanyang sarili at hindi sa pamamagitan ng tagapayo o abugado-in-katotohanan.

 

(2) Kung nabigo ang tumutugon upang maghain ng isang sagot, ang hukuman ay hindi dapat ipinapahayag sa kanya sa default.

 

(3) Saan walang sagot ay na-file o kung ang sagot ay hindi magiliw sa isang isyu, ang hukuman ay dapat mag-utos sa pampublikong tagausig upang siyasatin kung umiiral collusion sa pagitan ng mga partido.

 

Sec.   9. ulat ng pampublikong tagausig Pagsisiyasat. - (1) Sa loob ng isang buwan matapos matanggap ang utos ng hukuman na nabanggit sa (3) talata ng Seksyon 8 sa itaas, ang pampublikong tagausig ay dapat magsumite ng isang ulat sa hukuman na nagsasabing kung ang mga partido ay nasa collusion at maghatid ng mga kopya nito sa mga partido at ng kanilang mga kaukulang counsels, kung mayroon man.

 

(2) Kung hahanapin ng pampublikong tagausig na umiiral collusion, siya ay dapat na ihayag ang sa pasiya ng collusion loob ng sampung araw mula sa pagtanggap ng isang kopya ng isang ulat sa hukuman ay dapat itakda ang ulat para sa pandinig at Kung naniwala na ang mga partido ay nasa collusion, dapat nitong bale-walain ang petisyon.

 

(3) Kung ang mga ulat ng pampublikong tagausig na walang umiiral na collusion, ang hukuman ay dapat itakda ang kaso para sa pre-trial. Dapat itong maging ang tungkulin ng pampublikong tagausig upang lumitaw para sa Estado sa pre-trial.

 

Sec.   10. Social manggagawa. - Ay maaaring mangailangan ng hukuman ay isang social worker upang magsagawa ng isang case study at isumite ang katumbas na ulat ng hindi bababa sa tatlong araw bago ang pre-trial. Maaari ring nangangailangan ng hukuman ang isang case study sa anumang yugto ng kaso kapag kinakailangan.

 

Sec.   11. Pre-trial. -  

 

(1) Pre-trial na ipinag-uutos. - Isang pre-pagsubok ay sapilitan. Sa paggalaw o motu proprio, ang hukuman ay dapat itakda ang pre-trial na matapos ang huling pleading ay nagsilbi at inihain, o sa pagtanggap ng ulat ng pampublikong tagausig na walang umiiral na collusion sa pagitan ng mga partido.

 

(2) Ang paunawa ng pre-trial. - (A) Ang paunawa ng pre-pagsubok ay dapat maglaman ng:

 

(1) ang petsa ng pre-trial na conference; at

 

(2) na nagdidirekta isang order ng ​​mga partido upang maghain at maghatid ng kani-kanilang mga pre-trial na salawal sa ganitong paraan bilang dapat na tiyakin ang resibo hinggil doon sa pamamagitan ng mga salungat na partido nang hindi bababa sa tatlong araw bago ang petsa ng pre-trial.

 

(B) Ang paunawa ay dapat ihain nang hiwalay sa mga partido at ang kanilang mga counsels pati na rin sa mga pampublikong tagausig. Dapat itong maging ang kanilang mga tungkulin upang lumitaw personal sa pre-trial.

 

(C) Ang paunawa ng pre-pagsubok ay dapat na ipinadala sa tumutugon kahit na mabigo siya upang maghain ng isang sagot. Sa kaso ng Summons sa pamamagitan ng publication at ang tumutugon ang nabigong mag-file ng kanyang sagot, notice ng pre-pagsubok ay dapat na ipinadala sa tumutugon sa kanyang huling kilala address.

 

Sec.   12 Mga Nilalaman ng pre-trial na maikling. - Ang pre-trial na maikling ay dapat magtaglay ng mga sumusunod:

 

(A) Isang pahayag ng pagpayag ng mga partido na pumasok sa mga kasunduan na maaaring pinapayagan ng batas, na nagpapahiwatig ng nais na mga tuntunin nito;

 

(B) Ang isang madaling maintindihan sa statement ng kani-kanilang mga claim kasama ang mga naaangkop na mga batas at mga awtoridad;

 

(C) inamin mga katotohanan at ipinanukalang stipulations ng mga katotohanan, pati na rin ang mga pinagtatalunang factual at mga legal na isyu;

 

(D) Ang lahat ng mga katibayan upang ipakita, kabilang ang mga ekspertong opinyon, kung mayroon man, panandalian nagpapahayag o naglalarawan sa likas na katangian at layunin nito;

 

(E) Ang mga numero at pangalan ng mga saksi at ang kanilang mga affidavits; at

 

(F) Ang mga naturang iba pang mga bagay na maaaring mangailangan ng hukuman.

 

Ang pagkabigong maghain ng pre-trial na panandaliang o upang sumunod sa kanyang kinakailangang mga nilalaman ay dapat magkaroon ng parehong epekto bilang pagkabigo upang lumitaw sa pre-trial na sa ilalim ng succeeding talata.

 

Sec.   13. Epekto ng pagkabigo upang lumitaw sa pre-trial. - {A) Kung nabigo ang nagpetisyon upang lumitaw personal, ang kaso ay dapat na natapos maliban kung ang kanyang mga tagapayo o lilitaw ang isang ganap na awtorisadong kinakatawan sa hukuman at nagpapatunay ng isang wastong dahilan para sa di-hitsura ng nagpetisyon.

 

(B) Kung ang tumutugon ay naihain sa kanyang sagot ngunit nabigo upang lumitaw, ang hukuman ay dapat magpatuloy sa pag-pre-trial at nangangailangan ng pampublikong tagausig upang siyasatin ang di-hitsura ng tumutugon at isumite sa loob ng labinlimang araw pagkaraan ng isang ulat sa hukuman na nagsasabing kung ang kanyang di-itsura ay dahil sa anumang collusion sa pagitan ng mga partido. Kung Mayroon bang walang collusion, ang hukuman ay dapat mag-atas sa pampublikong tagausig upang mamagitan para sa mga Estado sa panahon ng pagsubok sa ang mga merito upang maiwasan ang suppression o fabrication ng patunay.

 

Sec. 14. Pre-trial na conference. -At Ang pre-trial na conference, ang hukuman ay:

 

(A) Maaaring mag-refer ang mga isyu sa isang tagapamagitan kung sino ang dapat tulungan ang mga partido sa pag-abot sa isang kasunduan sa mga bagay na hindi ipinagbabawal ng batas.

 

Tagapamagitan ay dapat render ng ​​isang ulat sa loob ng isang buwan mula sa referral na, para sa magandang dahilan, ang hukuman ay maaaring pahabain para sa isang panahon hindi hihigit sa isang buwan.

 

(B) Sa kasong pamamagitan ay hindi availed ng o kung saan nabigo ito, ang hukuman ay dapat magpatuloy sa pag-pre-trial na conference, kung saan okasyon ito ay dapat isaalang-alang ang advisability sa pagtanggap ng mga ekspertong patotoo at iba pang katulad na mga gumagawa na maaaring makatulong sa prompt pagbibigay ng ang petisyon.

 

Sec.   15. Pre-trial na order. - {A) Ang pamamaraan sa pre-pagsubok ay dapat na naitala. Sa pagwawakas ng pre-trial, dapat Maglabas ng hukuman ng pre-order na pagsubok kung saan ay dapat recite nang detalyado ang mga bagay na kinuha up Sa conference, ang mga pagkilos na kinunan doon, ang mga susog pinapayagan sa pleadings, at maliban kung sa lupa ng pagpapahayag ng nullity o annulment, ang mga kasunduan o admission na ginawa ng mga partido sa alinman sa mga bagay na isinasaalang-alang, kabilang ang anumang pansamantalang pagkakasunud-sunod na maaaring kailangan o napagkasunduang ng mga partido.

 

(B) Dapat ang pagkilos na magpatuloy sa pagsubok, ang pagkakasunud-sunod ay dapat maglaman ng isang recital sa mga sumusunod:

 

(1) Mga Katotohanan undisputed, inamin, at ang mga hindi na kailangan ay di-napatutunayang paksa sa Seksyon 16 ng Panuntunan;

(2) Factual at mga legal na isyu na litigated;

 

(3) Katibayan, kabilang ang mga bagay at mga dokumento, na namarkahan at ipapakita;

 

(4) Mga Pangalan ng mga testigo kung sino ang ipapakita at ang kanilang mga testimonya sa anyo ng mga affidavits; at

 

(5) Mag-iskedyul ng pagtatanghal ng katibayan.

 

(C) Ang pre-order na pagsubok ay dapat ding maglaman ng isang direktiba sa publiko tagausig upang lumitaw para sa mga Estado at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang collusion pagitan ng mga partido sa anumang yugto ng paglilitis at fabrication o suppression ng ebidensiya sa panahon ng pagsubok sa ang mga merito.

(D) Ang mga partido ay hindi dapat pinapayagan na itaas ang isyu o sa kasalukuyan saksi at ebidensiya maliban sa mga nakasaad sa mga pre-order na pagsubok.

 

Ang pagkakasunud-sunod ay dapat kontrolin ang pagsubok ng kaso, maliban kung binago ng hukuman upang pigilan ang manifest kawalan ng katarungan.

 

(E) Ang mga partido ay dapat magkaroon ng limang araw mula sa pagtanggap ng mga pre-pagsubok upang ipanukala ang pagwawasto o pagbabago.

 

Sec.   16. Ipinagbabawal na kompromiso. - Hukuman-dapat Ang hindi payagan ang kompromiso sa ipinagbabawal na usapin, tulad ng mga sumusunod:

 

(A) Ang katayuan sibil ng mga tao;

 

(B) Ang bisa ng isang kasal o ng isang legal na paghihiwalay;

 

(C) Anumang ground para sa legal na paghihiwalay;

 

(D) suporta sa Hinaharap;

 

(E) Ang hurisdiksyon ng korte; at

 

(F) Hinaharap legitime.

 

Sec.   17 Pagsubok. - (1) Ang presiding hukom ay dapat personal na magsagawa ng pagsubok ng mga kaso. Walang delegasyon ng reception ng ebidensiya sa isang komisyonado ay dapat pinapayagan maliban kung sa bagay na kinasasangkutan ng mga relasyon sa ari-arian ng magkapangasawahan.

 

(2) Ang mga batayan para sa pagpapahayag ng ganap na nullity o annulment ng kasal ay dapat na di-napatutunayang. Walang paghatol sa mga pleadings, buod ng paghuhukom, o pag-amin ng paghatol ay dapat pinapayagan.

 

(3} Ang hukuman ay maaaring bumili ng mga pagbubukod mula sa courtroom ng lahat ng mga tao, kabilang ang mga kasapi ng press, na walang isang direktang interes sa kaso. Ang ganitong pagkakasunud-sunod ng maaaring gawin kung ipinasiya ng hukuman sa rekord na nangangailangan ng isang partido upang magpatotoo sa bukas na hukuman ay hindi mapahusay ang ascertainment ng katotohanan; ay magdudulot sa partidong sikolohikal na pinsala o kawalan ng kakayahan upang epektibong makipag-usap dahil sa kahihiyan, takot, o pagkamahiyain; ay lalabag sa kanan ng isang partido sa privacy; o gusto maaring nakaksakit sa kabaitan o pampublikong moral.

 

(4) Walang kopya ay dapat na kinuha ni anumang pagsusuri o perusal ng mga talaan ng mga kaso o mga bahagi hinggil doon dapat gawin ng sinumang tao na iba sa isang party o payo ng isang partido, maliban sa pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng hukuman.

 

Sec.   18 Memoranda. - Ay maaaring mangailangan ng hukuman ang mga partido at ang pampublikong tagausig, sa pagsangguni sa Opisina ng abogado General, na maghain ng kani-kanilang memoranda suporta ng kanilang mga claim sa loob ng labinlimang araw mula sa petsa ng pagsubok ay hininto. Maaaring mangailangan ang Opisina ng abogado General upang maghain sarili nitong memorandum kung ang kaso ay ng makabuluhang interes sa Estado. Walang ibang pleadings o papeles ay maaaring isumite nang walang bakasyon ng hukuman. Pagkatapos dito ibinigay ang paglipas ng panahon, ang kaso ay isasaalang-alang na isinumite para sa desisyon, mayroon o walang ang memoranda.

 

Sec.   19. Desisyon. - (1) Kung nagpapagana ng hukuman ng desisyon sa pagbibigay ng petisyon, ay ipinahahayag ito sa ganyang bagay na ang mga kautusan ng absolute nullity o mag-atas ng annulment ay dapat na ibinigay ng hukuman lamang pagkatapos ng pagsunod sa Artikulo 50 at 51 ng Family Code bilang ipinatupad sa ilalim ng mamuno sa pagpuksa, Partition at Pamamahagi ng Properties.

 

(2) Ang mga partido, kabilang ang General abogado at ang pampublikong tagausig, ay dapat magsilbi sa mga kopya ng desisyon personal o sa pamamagitan ng inirehistrong koreo. Kung nabigo ang tumutugon summoned sa pamamagitan ng publication na lumitaw sa mga pagkilos, ang dispositive bahagi ng desisyon ay dapat na-publish sa isang beses sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon.

 

(3) ay nagiging huling oras ng pagtatapos ng labinlimang araw mula sa pag-abiso sa mga partido Ang desisyon. Entry ng paghatol ay dapat gawin kung walang galaw para sa muling pagsasaalang-alang o bagong pagsubok, o apela ba na inihain ng alinman sa mga partido ang pampublikong tagausig, o ang mga abogado General.

 

(4) Sa finality ng desisyon, ang hukuman ay dapat kaagad-isyu ang kaukulang atas kung ang mga partido ay walang mga katangian.

 

Kung ang mga partido ay may mga ari-arian, ang hukuman ay dapat obserbahan ang mga pamamaraan na itinakda sa Seksiyon 21 ng ito Panuntunan.

 

Ang entry ng paghatol ay dapat na nakarehistro sa Civil Registry kung saan ang pag-aasawa ay naitala at Sa Civil Registry kung saan ang Family Court sa pagbibigay ng petisyon para sa pagpapahayag ng ganap na nullity o annulment ng kasal ay matatagpuan.

Sec.   20. Paghahabol. -  

 

(1) Pre-kondisyon. - Walang apela mula sa desisyon ay dapat pinapayagan maliban kung ang appellant ay nag-file ng isang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang o bagong pagsubok sa loob ng labinlimang araw mula sa paunawa ng paghuhukom.

 

(2) Ang paunawa ng apela. - Isang aggrieved party o ang abogado General ay maaaring mag-apela mula sa desisyon sa pamamagitan ng pag-file ng Notice ng Paghahabol sa loob ng labinlimang araw mula sa abiso ng pagtanggi ng paggalaw para sa muling pagsasaalang-alang o bagong pagsubok. Appellant ay dapat maghatid ng isang kopya ng abiso ng apila sa salungat na mga partido.

 

Sec.   21. pagpuksa, partisyon at pamamahagi, pag-iingat, suporta ng mga karaniwang mga bata at paghahatid ng kanilang presumptive legitimes. - Sa entry ng paghatol sa pagbibigay ng petisyon, o, sa kaso ng apela, kapag nakatanggap na ang entry ng paghatol ng mga paghahabol hukuman pagbibigay ang petisyon, ang Family Court, sa galaw ng alinmang partido, ay dapat magpatuloy sa pagpuksa, partisyon at pamamahagi ng mga ari-arian ng mga asawa, kabilang ang mga pag-iingat, suporta ng mga karaniwang mga bata at paghahatid ng kanilang presumptive legitimes alinsunod sa Artikulo 50 at 51 ng Family Code maliban kung naturang bagay ay adjudicated sa nakaraang pamamaraan ng hukuman.

 

Sec.   22. pagpapalabas ng atas ng Pahayag ng Absolute Nullity o Annulment ng Kasal "(a) Ang hukuman ay dapat magbigay ng mga mag-atas matapos.:

 

(1) Pagpaparehistro ng entry ng paghatol sa pagbibigay ng petisyon para sa deklarasyon ng nullity o annulment ng kasal sa Civil Registry kung saan ang pag-aasawa ay bantog at sa Civil Registry ng lugar kung saan ang Family Court ay matatagpuan;

 

(2) Pagpaparehistro ng mga inaprubahang partisyon at pamamahagi ng mga ari-arian ng mga asawa, sa wastong Magrehistro ng gawa na kung saan ang tunay na ari-arian matatagpuan; at

 

(3) Ang paghahatid ng presumptive legitimes ang mga bata sa cash, ari-arian, o tunog Securities.

 

(B) Ang hukuman ay dapat na quote sa atas ng dispositive bahagi ng paghatol ipinasok at maglakip sa atas ng mga naaprubahang gawa ng partisyon.

 

Maliban sa kaso ng mga bata sa ilalim ng Artikulo 36 at 53 ng Family Code, ang hukuman ay dapat mag-utos sa Local Civil Registrar na mag-isyu ng isang sinususugan kapanganakan sertipiko na nagpapahiwatig ang bagong katayuan sibil ng mga bata apektado.

 

Sec.   23. Pagpaparehistro at paglalathala ng mga atas; mag-atas bilang pinakamahusay na patunay. - (A) Ang umiiral na partido ay dapat magdulot sa pagpaparehistro ng mag-atas sa Civil Registry kung saan ang pag-aasawa ay nakarehistro, ang Civil Registry ng lugar kung saan ang Family Court ay matatagpuan, at sa Opisina ng National Census at Istatistika. Dapat niyang iulat td ang pagsunod sa hukuman ang kinakailangang ito sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagtanggap ng kopya ng kautusan.

 

(B) Sa kasong serbisyo ng Summons ay ginawa sa pamamagitan ng publikasyon, ang mga partido ay dapat maging sanhi ng publikasyon ng mag-atas isang beses sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon.

 

(C) Ang nakarehistro kautusan ay ang pinakamahusay na katibayan upang patunayan ang deklarasyon ng absolute nullity o annulment ng kasal at dapat maglingkod bilang abiso sa ikatlong tao na nauukol sa mga katangian ng nagpetisyon at tumutugon pati na rin ang mga katangian o presumptive legitimes inihahatid sa mga karaniwang kanilang mga anak .

        

Sec.   24. Epekto ng pagkamatay ng isang partido; tungkulin ng Family Court o paghahabol Court. - (A) Sa kasong isang partido ay namatay sa anumang yugto ng paglilitis bago ang entry ng paghuhukom, ang hukuman ay dapat mag-utos sa kaso sarado at winakasan, nang walang pagkiling sa pag-areglo ng ari-arian sa tamang pamamaraan sa regular na court.

 

(B) Kung ang partido ay namatay pagkatapos ng entry ng paghatol ng nullity o annulment, ang paghatol ay sumasaklaw sa mga partido at ng kanilang mga kapalit sa interes sa pag-areglo ng ari-arian sa regular na court.

 

Sec. 25. Effectivity. - Panuntunan na ito ay dapat magkaroon ng epekto sa Marso 15, 2003 sumusunod nito publication sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon hindi lalagpas sa Marso 7, 2003.

 

 

 

 

 

Ibahagi