Filipinski RAZVELJAVITEV

POSTOPEK ZA BOLJŠI ničnostne na Filipinih

AM NO. 02-11-10-SC  

4. marec 2003

 

   

RE: Predlagano pravilo o izjavi o absolutna ničnost neveljavne poroke in ODPOVED izpodbojne zakonske zveze.

 

RESOLUCIJE

 

Deluje na pismo predsednika Odbora za revizijo Poslovnika Sodišča predloži v obravnavo in potrditev tega sodišča predlagano pravilo o deklaraciji o Absolute Ničnost neveljavne zakonskih zvez in razglasitev ničnosti izpodbojne zakonskih zvez, Sodišče odločene, da odobri enaka.

 

Pravilo začne veljati 15. marca 2003 na podlagi objave v časopisu splošnega promet najkasneje 7. marec 2003

 

4. marec 2003

 

Davide, CJ Bellosillo, Puno, Vitug, Mendoza, Panganiban, Quisumbing, Sandoval-Gutierrez, Carpio, Avstrija-Martinez, Carpio Morales, Callejo, Sr. in Azcuna

Ynares-Santiago, na dopustu

Corona, na uradnem dopustu

   

   

 

PRAVILO ZA RAZGLASITEV absolutna ničnost neveljavne poroke in ODPOVED izpodbojne zakonskih zvez

 

Oddelek 1 Obseg - Ta člen ureja peticije za razglasitev ničnosti absolutno nična porok in razveljavitev izpodbojne porok v okviru Družinskega zakonika Filipinov.

Poslovnika Sodišča velja suppletorily.

 

Sec. 2. Peticija za razglasitev ničnosti absolutno nična porok.

 

(A) Kdo lahko vloži. - Pobuda za razglasitev ničnosti absolutno nične zakonske zveze lahko vloži samo z možem ali ženo. (N)

 

(B) Kadar je v datoteko. - Prošnja se vloži v družinsko sodišče.

 

(C) Imprecriptibility delovanja ali obrambe. - Tožba ali obramba za razglasitev ničnosti absolutno nična zakonske zveze, ne predpisuje.

 

(D) Kaj se očita. - Pobuda v skladu s členom 36 Družinskega zakonika se posebej trdijo popolne dejstva kažejo ene ali obeh strani so bile psihološko nesposobna od izpolnjevanja bistvenih zakonskih obveznosti porok v času praznovanja poroke, tudi če je takšna nezmožnost postane očitna šele po njegovi praznovanje.

 

Popolni dejstva morala zatrjujejo fizične manifestacije, če obstaja, kot so okvirni psihološke nesposobnosti ob praznovanju poroke pa izvedenskega mnenja ni treba zatrjevala.

 

Sec.   3. Peticija za razveljavitev izpodbojne porok. -  

 

(A) Kdo lahko vloži. - Naslednje osebe lahko vložita zahtevo za razveljavitev izpodbojne zakonske zveze na podlagi katerih koli razlogov iz člena 45 Družinskega zakonika in v roku, ki je naveden v tem dokumentu:

 

(1) Pogodbenica, katere starš ali skrbnik ali oseba, ki opravlja nadomestno roditeljske ni dal svojo privolitev, v roku petih let po tem, ko je dopolnila starost enaindvajsetih Razen, ko je dopolnila starost enaindvajsetih, kot stranka prosto cohabited z drugimi kot mož ali žena; ali starši, skrbnik ali oseba, ki ima pravno odgovornost za pogodbena stranka kadarkoli poprej te stranke je dopolnil starost enaindvajsetih;

(2) sane zakonec, ki ni vedel norosti drugega; ali s katerim koli sorodnikom, skrbnik ali oseba, ki ima pravno odgovornost za noro kadarkoli pred smrtjo ene ali druge stranke; ali z noro zakonca med lucidno intervalu ali po ponovno pridobila duševno zdravje, pod pogojem, da predlagatelj, po prihodu na razlog, ni prosto cohabited z drugimi kot mož ali žena;

 

(3) Oškodovanec, katerih soglasje je bilo pridobljeno z goljufijo, v petih letih po odkritju goljufije, pod pogojem, da je omenjena stranka, ob popolnem poznavanju dejstev, ki predstavljajo goljufije, je prosto ne cohabited z drugimi kot mož ali žena;

 

(4) Oškodovanec, katerih soglasje je bila pridobljena s silo, ustrahovanja, ali nedopustno vplivanje, v roku petih let od takrat, ustrahovanje sile, ali nedopustno vplivanje izginila ali ne preneha, če je sila, ustrahovanje, ali nedopustno vplivanje, ki je izginil ali je prenehala , je dejal stranka takrat ni prosto cohabited z drugimi kot mož ali žena;

 

(5) Oškodovanec, kjer je drugi zakonec fizično nesposoben consummating poroko z drugo in take nezmožnosti nadaljuje in zdi se, da je neozdravljiva, v petih letih po praznovanju zakonske zveze; in

 

(6) Oškodovanec, kjer je bila druga stranka zbolijo s spolno prenosljivimi boleznimi, ugotovljeno, da je resna in se zdi, da je neozdravljiva, v roku petih let po praznovanju poroke.

 

(B) Kadar je v datoteko. - Prošnja se vloži v družinsko sodišče.

Sec.   4. Kraj. - Prošnja se vloži pri družinskem sodišču v provinci ali mestu, kjer je bil pobudnik ali toženec prebiva vsaj šest mesecev pred datumom vložitve ali, v primeru tožene nerezidenčni, kjer je lahko najdemo na Filipinih, na volitvah pobudnika.

 

Sec.   5. Vsebina in oblika peticije. - (1) Peticija zatrjujejo popolnih dejstev, ki predstavljajo podlago za tožbo.

 

(2) Zato je treba navesti imena in starosti skupnih otrok strank ter določiti režim, ki ureja njihove lastninske odnose, kot tudi lastnosti, ki sodelujejo.

 

Če ni ustrezna določba v pisnem sporazumu med strankama, lahko predlagatelj zaprosi za začasno naloga za preživnino zakoncev, skrbništvo in podporo skupnih otrok, pravico do obiskov, dajanje skupnosti ali zakonske lastnine, in druge zadeve, podobno zahteva nujno ukrepanje.

 

(3) Treba je preveriti in spremljati praznovanje poroke. (B) Kadar je v datoteko. - Prošnja se vloži v družinsko sodišče.

 

Sec.   4. Kraj. - Prošnja se vloži pri družinskem sodišču v provinci ali mestu, kjer je bil pobudnik ali toženec prebiva vsaj šest mesecev pred datumom vložitve ali, v primeru tožene nerezidenčni, kjer se lahko je mogoče najti na Filipinih na volitvah pobudnika.

 

Sec.   5. Vsebina in oblika peticije. - (1) Peticija zatrjujejo popolnih dejstev, ki predstavljajo podlago za tožbo.

 

(2), mora navesti imena in starosti skupnih otrok strank ter določiti režim, ki ureja njihove lastninske odnose, kot tudi lastnosti, ki sodelujejo.

 

Če ni ustrezna določba v pisnem sporazumu med strankama, lahko predlagatelj zaprosi za začasno naloga za preživnino zakoncev, skrbništvo in podporo skupnih otrok, pravico do obiskov, dajanje skupnosti ali zakonske lastnine, in drugih zadevah, prav tako zahteva nujno ukrepanje .

 

(3), je treba preveriti in spremljati certificiranja proti najugodnejšega. Preverjanje in potrjevanje mora osebno podpisati mi predlagatelj. Št Prošnja se lahko vloži le odvetnik ali preko pooblaščenca-v-resnici.

 

Če predlagatelj v tuji državi, preverjanje in potrjevanje proti najugodnejšega overi ustrezno pooblaščenega uradnika filipinskega veleposlaništva ali Lona, generalni konzul, konzul ali vice-konzul ali konzularni predstavnik v omenjeni državi.

 

(4), da se vloži v šestih izvodih. Pobudnik vroči kopijo peticije na uradu generalnega solicitor in Urad mestnega ali pokrajinskega tožilca, v petih dneh od dneva njene vložitve in predložiti sodišču dokazilo o službi v istem obdobju.

 

Neizpolnjevanje katerega koli od prejšnjih zahtev je lahko razlog za takojšnjo razrešitev peticije.

 

Sec.   6. vabilu. - Vročitev vabila se ureja člen 14 Poslovnika Sodišča in z naslednjimi pravili:

 

(1) Če anketiranec ni mogoče najti na svojem določenem naslovu ali njegovi bivališče je neznano, in je ni mogoče ugotoviti skrbnega poizvedbo, servis vabilo lahko z dovoljenjem sodišča lahko opravi, ki mu jih objavi enkrat tedensko v dveh zaporednih tednih časopis z naklado na Filipinih in v teh krajih, saj lahko sodišče odredi Poleg tega se kopija vabilu se vroči tožencu na njegov zadnji znani naslov s priporočeno pošto ali kakršen koli drug način sodišče lahko oceni zadostuje.

 

(2) Poziv, da se objavi je naveden v odredbi sodišča z naslednjimi podatki: (a) naslov primeru; (B) številko seznamu tovora; (C) naravo peticije; (D) glavne razloge za peticije ter olajšave molil; in (e) Direktive tožena stranka odgovoriti v tridesetih dneh od zadnje izdaje publikacije.

 

Sec.   7. Predlog za razrešitev. - No predlog za razrešitev peticijo je dovoljeno, razen na podlagi pomanjkanja pristojnosti nad predmetom ali več strank; vendar pod pogojem, da je katera koli drugega razloga, ki bi upravičil razrešitev primera, lahko poviša kot pritrdilno tožbo v odgovor.

 

Sec.   8. odgovora. - (1) Tožena stranka vloži svoj ​​odgovor v roku petnajstih dni od vročitve vabila, ali v roku tridesetih dni od zadnje izdaje objave v primeru vročitve vabila, ki jih objavi. Odgovor mora preveriti tožena sam in ne svetovalec ali odvetnik-v-resnici.

 

(2) Če tožena stranka ne vloži odgovora, sodišče ni mu razglasi v zamudi.

 

(3) Če je odgovor ni bila vložena, ali če odgovor ne razpis vprašanje, sodišče odredi državni tožilec, da razišče, ali obstaja dogovarjanje med strankami.

 

Sec.   9. Poročilo o preiskavi javnega tožilca. - (1) V enem mesecu po prejemu odredbe sodišča, naveden v odstavku (3) oddelka 8 zgoraj, državni tožilec predloži poročilo sodišču z navedbo, ali so stranke pri dogovarjanju in služijo njihove kopije na stranke in njihove Ustrezne svetuje, če obstajajo.

 

(2) Če državni tožilec ugotovi, da obstaja dogovarjanje, navede na ugotovitev dogovarjanja v desetih dneh od prejema kopije poročila sodišče določi poročilo za obravnavo, in če je prepričan, da so se stranke v dogovoru, ga razreši peticijo.

 

(3) Če državni tožilec poroča, da ne obstaja dogovarjanje, sodišče določi zadevo v predkazenskem. To je dolžnost državnega tožilca, da se zdi za državo v predkazenskem.

 

Sec.   10. Socialna delavka. - Sodišče lahko zahteva socialnega delavca, da izvede študijo primera in predložiti ustrezno poročilo najmanj tri dni pred pred sojenjem. Sodišče lahko zahteva tudi študijo primera, v kateri koli fazi postopka, kadar je potrebno.

 

Sec.   11. Pre-trial. -  

 

(1) Pre-trial obvezna. - Predkazenski je obvezna. Na gibanja ali Motu proprio, sodišče določi predkazenskem ko je bil zadnji proseč vročena in je bila vložena, ali po prejemu poročila državnega tožilca, da ni nobenega dogovora med strankami.

 

(2) Obvestilo v predkazenskem postopku. - (A), se obvestilo o predkazenskem vsebovati:

 

(1) datum predkazenskem konference; in

 

(2) da se odredi stranki, da vloži in služijo svoje predkazenskem hlačke na tak način, da zagotovijo njihovo potrdilo, ki ga nasprotna stran vsaj tri dni pred datumom predhodnega sojenja.

 

(B) oznaka se vroči ločeno od strank in njihovih svetov, kot tudi na državnem tožilstvu. To je njihova dolžnost, da osebno navzoča v predkazenskem.

 

(C) Obvestilo o predkazenskem se pošlje tožencu, tudi če je ne vloži odgovora. V primeru vabila, ki jih objavi in toženo ni vložil odgovora, obvestilo o predkazenskem postopku, je poslati na anketiranca na njegov zadnji znani naslov.

 

Sec.   12. Vsebina predkazenskem kratko. - Predkazenski kratek mora vsebovati naslednje:

 

(A) izjavo o pripravljenosti strank, da sklenejo sporazume, ki so lahko dovoljena z zakonom, z navedbo njihove želene pogoje;

 

(B) kratko in jedrnato navedbo njihovih terjatev, skupaj z veljavnimi zakoni in drugimi organi;

 

(C) priznali dejstva in predlagal določbam iz dejstev, kot tudi spornih dejanskih in pravnih vprašanj;

 

(D), je treba predložiti vsa dokazila, vključno z izvedenskim mnenjem, če sploh, na kratko navaja ali opisuje naravo in njegov namen;

 

(E) število in imena prič in njihovih zaprisežene pisne izjave; in

 

(F) druge zadeve, saj lahko sodišče zahteva.

 

Neuspeh, da vloži predkazenski kratko ali za uskladitev z zahtevanimi vsebinami imajo enak učinek kot neuspeh, da se pojavi v predkazenskem okviru naslednjih odstavkih.

 

Sec.   13. Vpliv okvare pojavi pri predkazenskem. - {) Če predlagatelj ne osebno navzoča, se primer zavrže, razen njegovega zagovornika ali pooblaščeni zastopnik pojavi na sodišču in izkaže utemeljen razlog za ne-nastop predlagatelja.

 

(B) Če je tožena stranka vložila svoj ​​odgovor, vendar ne spusti v postopek, se sodišče nadaljuje z Predkazenski in zahteva državnega tožilca za preiskavo ne-videz anketiranca in predložiti v petnajstih dneh po tem poročilu sodišču navedbo ali njegovega nesodelovanja videz je posledica dogovarjanja med strankami. Če ni dogovarjanje, sodišče zahteva od državnega tožilca, da posreduje za državo v sojenje na podlagi zaslug, da se prepreči oviranje ali izdelavo dokazil.

 

Sec. 14. Pre-trial konferenca. -Na Predkazenski konferenci, sodišče:

 

(A) Lahko se nanaša na vprašanja, ki jih mediator ki strankam pomaga pri doseganju dogovora o zadevah, ki po zakonu ni prepovedano.

 

Mediator pripravi poročilo najkasneje v enem mesecu od predložitve, ki je za dobrih razlogov, lahko sodišče podaljša za obdobje, ki ni daljše od enega meseca.

 

(B) V primeru, da je mediacija ni uporabil ali kadar ne, sodišče nadaljuje predkazenskem konferenci, na kateri dogodek se je preučila možnost prejemanja izvedensko mnenje in druge oblikovalce, kot so lahko pri hitri razporeditvi peticija.

 

Sec.   15. Pre-trial red. - {A) Postopek v predkazenskem treba zapisati. Ob prenehanju predhodnega sojenja, sodišče izdati preiskovalni nalog, ki so recitirali podrobno zadeve prevzeli v konferenci, ukrepi, sprejeti na njej, spremembe so dovoljene na vlogah, in ne glede na razloge za razglasitev ničnosti ali razveljavitve, sporazumi ali sprejemi dajo stranke na nobenem izmed obravnavanih zadevah, vključno s kakršnim koli začasnim namenom, da bo potrebno, ali se stranke dogovorile.

 

(B) Če se tožba nadaljuje do sojenja, se da vsebuje recital naslednje:

 

(1) Podatki sporno, priznal, in tiste, ki ne potrebujejo, se je izkazalo predmet oddelka 16 tega člena;

(2) dejanska in pravna vprašanja, ki se v pravdnem postopku;

 

(3) Dokazi, vključno s predmeti in dokumenti, ki so bili označeni in bodo predstavljene;

 

(4) Imena prič, ki bodo predstavljena in njihovih pričevanj v obliki zaprisežene pisne izjave; in

 

(5) Razpored predložitve dokazov.

 

(C) Predkazenski da vsebuje tudi direktivo za državnega tožilca, da se zdi za državo in sprejeti ukrepe, da se prepreči dogovarjanje med strankami v kateri koli fazi postopka in izdelave ali zatiranje dokazov v sojenju na podlagi prednosti.

(D) Stranke se ne sme dovoliti, da se sprožajo vprašanja, ali so prisotne priče in dokaze, ki niso navedena v predkazenskem redu.

 

Da nadzoruje sojenje v primeru, če sodišče spremeni tako, da se prepreči očitne krivice.

 

(E) Stranke imajo pet dni od prejema v predkazenskem postopku, da bi predlagali popravke ali spremembe.

 

Sec.   16. Prepovedana kompromis. - Sodišče, ne omogočajo kompromis o prepovedanih zadevah, kot so naslednje:

 

(A) civilni status oseb;

 

(B) veljavnost zakonske zveze ali pravne ločitve;

 

(C) Vsak razlog za prenehanje življenjske skupnosti;

 

(D) prihodnje podpore;

 

(E) Pristojnost sodišč; in

 

(F) Future legitime.

 

Sec.   17. Trial. - (1) Predsednik senata osebno vodenje sojenja o zadevi. Št delegacija sprejem dokazov komisarja se dovoli razen za zadeve, ki vključujejo premoženjske odnose med zakoncema.

 

(2) Razlogi za razglasitev absolutno ničnost ali razveljavitev zakonske zveze je treba dokazati. Sodbe o vlogah, je razsodil, ali izpoved sodbe dovoljena.

 

(3} sodišče lahko odredi izključitev iz sodne dvorane za vse osebe, vključno s predstavniki medijev, ki nimajo neposrednega interesa v zadevi. Tako bi se lahko, če sodišče ugotovi, na zapis, ki zahteva zabavo pričanja na javni obravnavi, ne bi okrepila Ugotavljanje resnice, bi povzročila, da je stranka psihološke poškodbe ali nezmožnosti za učinkovito komunikacijo zaradi zadrege, strahu, ali zadržanosti, bi kršil pravico stranke do zasebnosti, ali bi bila žaljiva do spodobnosti ali javne morale.

 

(4) Ne izvod je treba sprejeti niti kakršen koli pregled ali Branje zapisnikov o zadevi ali deli teh poročil, ki jih noben drug namen kot stranke ali zagovornik stranke osebi, razen po nalogu sodišča.

 

Sec.   18. memorandumov. - Sodišče lahko od strank zahteva, in javni tožilec v posvetovanju z uradom generalnega solicitor, vložiti njihov memorandumov podporo svojih zahtevkov v petnajstih dneh od dneva sojenje prekinjeno. To lahko zahteva urad generalnega solicitor vložiti svoj ​​memorandum, če primer je bistvenega pomena za državo. Nobene druge vloge ali listine lahko predloži brez dovoljenja sodišča. Po koncem obdobja podani, bo zadeva šteje predložen v odločanje, z ali brez izjav.

 

Sec.   19. Odločba. - (1) Če sodišče naredi sklep, ki peticijo, v njej izjavi, da se odlok absolutno ničnost ali razveljavitev odloka, ki ga izda sodišče šele, ko skladno s členom 50 in 51 Družinskega zakonika, kot se izvaja v okviru izreči o likvidaciji, predelne stene in razdelitev premoženja.

 

(2) Stranke, vključno z generalnim solicitor, in državni tožilec, se vroči kopije odločbe osebno ali priporočeno po pošti. Če anketiranec poklical z objavo ni pojavil v ukrepu, se dispozitiv del sklepa, se objavi, ko v časopisu splošnega obtoka.

 

(3) odločba postane pravnomočna po poteku petnajst dni od obvestila do strank. Vpis sodbe se vloži, če ni predloga za ponovno preučitev ali ponovno sojenje ali vloži pritožbo, ki jih nobena od strank, državni tožilec ali generalni solicitor.

 

(4) Po pravnomočnosti odločbe, sodišče takoj izda ustrezno odredbo, če stranke nimajo lastnosti.

 

Če imajo stranke lastnosti, mora sodišče spoštovati postopek, predpisan v točki 21 tega člena.

 

Vpis sodbe se vpiše v register prebivalstva, kjer je bil posnet poroke in v civilnem registru, kjer se nahaja Family sodišče dodelitev peticijo za razglasitev absolutno ničnost ali razveljavitev zakonske zveze.

Sec.   20. Pritožba. -  

 

(1) Pre-condition. - Ne pritožbo na odločbo dovoljena, če je pritožnik vložil predlog za ponovno preučitev ali novega sojenja v petnajstih dneh od obvestila o sodbi.

 

(2) Obvestilo o pritožbi. - Oškodovanec ali generalni solicitor, se lahko pritoži na odločbe z vložitvijo pritožbe v petnajstih dneh od obvestila o zanikanju predlog ponovnim preverjanjem ali novo sojenje. Pritožnik Kopijo pritožbe o škodljivih strank.

 

Sec.   21. Likvidacija, predelne stene in distribucija, varstvo, podpora skupnih otrok in izvajanju svojih domnevnih legitimes. - Na vstop sodbe dodelitev peticijo, ali, v primeru pritožbe, po prejemu vpisa sodbe pritožbenega sodišča dodelitev peticijo, Družinsko sodišče, na predlog katere koli stranke, se nadaljuje z likvidacijo, particijo in porazdelitev lastnosti zakoncev, vključno priporu, podpori skupnih otrok in izvajanju svojih domnevnih legitimes v skladu s členoma 50 in 51 Družinskega zakonika, razen če so bile takšne zadeve odločalo v predhodnih sodnih postopkih.

 

Sec.   22. Izdaja odloka o deklaraciji o absolutna ničnost ali razveljavitev zakonske zveze "(a) sodišče izda odlok po.:

 

(1) Prijava za vpis odločbo o peticijo za razglasitev ničnosti ali razveljavitev zakonske zveze v civilnem registru, kjer je bila zakonska zveza praznovala in v Civilni tajništvu kraja, kjer se nahaja Family sodišče;

 

(2) Prijava iz odobrenega particije in distribucijo lastnosti zakoncev, pri ustreznem registru Deeds, kjer se nahajajo prave lastnosti; in

 

(3) dobava domnevnih legitimes otroških v gotovini, premoženje, ali zvočnih papirjev.

 

(B) sodišče citiram v Odloku dispozitiv del sodbe je začel in se veže na odloka odobreno dejanje particije.

 

Razen v primeru otrok, mlajših od členov 36 in 53 Družinskega zakonika, sodišče odredi matičarju Lokalni da izda spremenjeno potrdilo o rojstvu otroka, ki označuje novo civilno status otrok vpliva.

 

Sec.   23. Registracija in objava odloka; Odlok kot najboljši dokaz. - (A) prevladujoča stranka povzroči registracijo odloka v civilnem registru, kjer je bila zakonska zveza, registrirano, civilni register kraja, kjer se Družinsko sodišče, ki se nahaja, in v Državni popisni in statistični urad. On poroča td skladnost sodišče s to zahtevo v roku tridesetih dni od prejema izvoda dekreta.

 

(B) V primeru, da vročitev vabila je bila opravljena z objavo, se stranki povzročila objavo odloka enkrat v časopisu z obtoku.

 

(C) registrirana Odlok je najboljši dokaz, da se dokaže izjavo absolutno ničnost ali razveljavitev zakonske zveze ter služi kot obvestilo tretjim osebam, ki se nanašajo na lastnosti peticije in anketiranec, kot tudi lastnosti ali domnevnih legitimes dostavljenih skupnih otrok .

        

Sec.   24. Vpliv smrti osebe; Dolžnost Family sodišču ali pritožbenem sodišču. - (A) V primeru, da oseba umre v kateri koli fazi postopka pred vstopom sodbe, sodišče odredi primer zaključen in preneha, ne da bi to vplivalo na reševanje posestva v ustreznih postopkov v rednih sodiščih.

 

(B) če stranka umre po začetku sodbe ničnosti ali razveljavitve, mora biti sodba zavezujoča strank in njihovih naslednikov v interesu pri reševanju zapuščine na rednih sodiščih.

 

Sec. 25. effectivity. - To pravilo začne veljati 15. marca 2003 na podlagi objave v časopisu splošnega promet najkasneje 7 marec 2003.

 

 

 

 

 

Share