Arkiv for 'adopsjon i Filippinene' Category

ADOPSJON på Filippinene

Tuesday, 17 februar 2009

(Vi er opptrykk med tillatelse artikkelen / kolonne med Atty Susan V. Perez som jevnlig vises på den asiatiske Journal, en publikasjon basert i San Diego, California, USA) Orphan Adopsjon under Haag-konvensjonen av Atty. Susan V. Perez Familieforhold tjene som grunnlag for å søke om lovlig permanent opphold status. Jeg ble en [...]

Del