FILIPPIJNSE WET over seksuele ontrouw, bigamie, overspel en concubinaat

Enkele willekeurige gedachten over seksueel ILLEGALE ACTS- ontrouw, bigamie, concubinaat, EN OVERSPEL

 

De Filippijnen is een van de weinige landen in de internationale gemeenschap die nog steeds van mening is seksuele ontrouw, in algemene zin, een misdaad. Ten eerste is er geen misdaad onder onze strafwetten die wordt aangeduid als ontrouw. Er is in de plaats van de misdaden van het concubinaat, overspel, en los de misdaad van bigamie. Er zijn andere seksuele misdaden, zoals daden van losbandigheid, verleiding, enz., Maar deze hebben tot voer voor een andere blog zijn. Voor nu zullen we de belangrijkste seksuele zonden te bespreken, zo u wilt, van overspel, concubinaat, en bigamie.

Dus, wat is seksuele ontrouw?

Wat is bigamie?

Wat is overspel?

Wat is concubinaat?

(Gelieve pardon de niet literaire arrangement omdat we proberen te worden zoekmachine geoptimaliseerd)

Bigamie:

Bigamie moet op zijn plaats hier omdat wat strafbaar is als zodanig met twee huwelijken op hetzelfde time.It is niet per se een seksueel illegale daad, want het is niet echt een misdaad tegen de andere echtgenoot als meer een misdaad tegen de staat voor verpesten het huwelijk registratiesysteem door te trouwen voor de tweede of volgende keer. In deze dag van doorzoekbare databases en gecentraliseerde registratie (NSO), past het bij de betrokken over hoe en waarom bigamie is zo'n voorkomende praktijk of gebeurtenis autoriteiten. Dus zullen we het bij laten voor een latere blog.

Seksuele ontrouw, overspel, en concibinage:

Seksuele ontrouw in algemene zin, zoals we al zeiden, is geen misdaad. De term maakte zijn debuut in de Filippijnse wet grond van het Burgerlijk Wetboek bepaling over de scheiding, ongegeneerd opgeheven van katholieke kerkelijk recht. Merkwaardig, seksuele ontrouw als een term werd overgedragen als één van de uitingen (zij het misschien niet op zichzelf volgens sommige auteurs) van psychische arbeidsongeschiktheid als reden voor nietigverklaring van een huwelijk. Het Burgerlijk Wetboek van de Filippijnen voor de Family Code niet eens overwegen seksuele ontrouw als een middel tot nietigverklaring, hoewel ironisch onze Victoriaanse voorouders denkbaar zetten hun respectievelijke echtgenoten in de gevangenis als hij of zij de specifieke misdaden van concubinaat of overspel gepleegd. Maar lib anti vrouw als de oorspronkelijke opstellers van de jaren 1920 Herziene Strafwetboek waren, de misdaad van overspel van de kant van de vrouw was makkelijker te bewijzen dan de misdaad van concubinaat van de kant van de man. Voor de vrouw, al moet men bewijzen dat ze geslachtsgemeenschap had met een andere man dan haar echtgenoot (circumstancial bewijzen mogelijk is in een dergelijk geval vooral in een tijd waarin videocamera's nog niet zijn uitgevonden). Voor de man, een vrouw heeft om te bewijzen dat de handeling is schandalig om concubinaat vormen. Dus als de ontrouw werd discreet (misschien betekent niet demonstratief of van een exhibitionist aard), dan zou het niet concubinaat zijn. Dit kan immers zijn de voorlopers van de vaak afgebeelde scène in het Tagalog films van de wettige vrouw "schandalig" confrontatie met de "kulasisi" om binnen het kader van de wet te komen.

Maar de Family Code is gewijzigd dat alle, voor de goede of ten kwade, door de invoering van het concept van seksuele ontrouw als reden voor de scheiding, en suggestief, als een mogelijke manifestatie eveneens psychische arbeidsongeschiktheid. Dus elke vorm of wijze van seksuele ontrouw, zij het schandalig is of niet, hetero of homo, nu kan worden beschouwd als een grond voor de nietigverklaring of ontbinding (in een losse juridische zin) van een huwelijk. Denkbaar, er kan zelfs geen geslachtsgemeenschap te ontrouw vormen ?? Aha, dat een nieuw idee zou zijn. Een soort van een Lewinskiesque draai aan de wet.

Een recente ontwikkeling is het concept van seksuele ontrouw onder de Anti-Violence Law (RA 9262), die seksuele ontrouw en andere seksueel gewelddadige handelingen als strafbare feiten vermeldt. Hoe dit invloed zal hebben op het concept van psychische arbeidsongeschiktheid en het strafrecht zou interessant zijn om te zien.

 

 

 

Aandeel

laat een antwoord achter