TERMINI TA 'UŻU U POLITIKA

DE Borja LAMORENA u l-liġi DUANO UFFIĊĊJI għamel id-dejta, informazzjoni, links, referenzi, kwalunkwe u kull kontenut ta 'kwalunkwe tip jew in-natura fuq dan is-sit disponibbli għall-informazzjoni u r-riċerka skopijiet biss. Kwalunkwe u kull kontenut f'din il-website, jew kwalunkwe komunikazzjoni mill din il-websajt, inklużi kummenti, postijiet, jew e-mails, mhuwiex garantit b'xi mod jew mod, ma jikkostitwixxix parir legali, u lanqas joħolqu avukat-relazzjoni klijent bejn il DE Borja LAMORENA U DUANO Uffiċċji Liġi jew kull utent jew telespettatur ta dan is-sit, li huma avżati biex joqogħdu lura milli jaġixxi fuq kwalunkwe informazzjoni jew opinjoni dwar il-websajt jew xi komunikazzjoni minn dan, u li jfittxu parir kwalifikat, professjonist, u legali fuq tagħhom stess. Lanqas ma l-UFFIĊĊJI DE Borja LAMORENA U DUANO LIĠI jiggarantixxu, permezz ta 'din il-websajt, kwalunkwe riżultat jew qafas ta' żmien ta 'kwalunkwe każ, l-applikazzjoni, proċediment li hija immaniġġjar għall-klijenti tagħha.
Dan il-websajt mhuwiex maħsub għar-reklamar, u jekk għal xi raġuni li din tikser il-liġijiet, ordinanzi, politiki, jew regoli jew regolamenti etiċi ta 'kull stat, il-UFFIĊĊJI DE Borja LAMORENA U DUANO LIĠI espliċitament manifest s li m'għandhiex l-intenzjoni u lanqas ix-xewqa għall din il-websajt li jitqiesu jew jintużaw mod ieħor minn xi persuna, fiżika jew ġuridika, fl-imsemmi istat.
Dan il-websajt jappartjeni għal politika ta 'protezzjoni tal-privatezza ta' qarrejja tiegħu u l-utenti, u ma jiġbru informazzjoni għal kwalunkwe parti terza għall-profitt jew le. Madankollu, is-sid ta 'din il-websajt għandha l-ebda kontroll fuq kwalunkwe teknoloġija li jkunu jistgħu jiġbru informazzjoni mingħajr l-għarfien jew il-kunsens tagħha, u f'dan ir-rigward l-utenti kollha huma avżati minn jikxfu xi informazzjoni personali li tista' tintuża kontra l-interessi tagħhom, u għandhom jippersistu biex jagħmlu dan li qed jagħmlu hekk għar-riskju proprju, u s-sidien ta 'dan is-sit għandu jitqies ħieles minn kwalunkwe u kull responsabbiltà b'rabta ma' dan.
Data, informazzjoni, links, referenzi, u l-kontenuti kollha kollha ta 'kwalunkwe tip u n-natura fuq dan is-sit huwa protett mill-copyright liġijiet tar-Repubblika tal-Filippini, u kwalunkwe użu tiegħu mingħajr il-kunsens bil-miktub ta' l-UFFIĊĊJI DE Borja LAMORENA U DUANO LIĠI se jiġu mħarrka b'mod attiv skont il-liġi.

Share