بایگانی برای 'US مهاجرت قوانین رده

اتخاذ از فیلیپین

Wednesday، 2009 نوامبر 18

مختصر حقوقی Atty. سوزان V. پرز. میان- تصویب یکی از تغییرات قابل توجه در قانون مهاجرت از الحاق به کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از کودکان و همکاری در رابطه با اتخاذ داخل کشور و یا کنوانسیون لاهه تصویب به قوانین برای اتخاذ کودکان از یک کشور کنوانسیون خارجی بود. Covention تصویب لاهه، [...]

سهم

گرفتن همسر شما US VISA

Wednesday، 2009 نوامبر 18

مختصر حقوقی Atty سوزان V. پرز، svplaw@aol.com | سان دیگو، 10/30/09 - من شده است دریافت بسیاری از سوالات که آیا مهاجر قانونی و یا دارندگان گرین کارت می تواند اسپانسر همسر خود را به زندگی می کنند و یا اقامت در ایالات متحده. بسیاری از این سوالات شامل تبعه خارجی که در ایالات متحده در گردشگری [...]

سهم