بایگانی برای 'مهاجرت ایالات متحده قوانین رده

اتخاذ از فیلیپین

Wednesday، 2009 نوامبر 18

مختصر حقوقی Atty. سوزان V. پرز. میان- تصویب یکی از تغییرات قابل توجهی در قانون مهاجرت الحاق کنوانسیون لاهه در حمایت از کودکان و همکاری در رابطه اتخاذ داخل کشور و یا کنوانسیون تصویب لاهه به قوانین برای اتخاذ کودکان از یک کشور کنوانسیون خارجی بود. Covention تصویب لاهه، [...]

سهم

گرفتن همسر خود ایالات متحده VISA

Wednesday، 2009 نوامبر 18

مختصر حقوقی Atty سوزان V. پرز، svplaw@aol.com | سان دیگو، 10/30/09 - من شده است دریافت مقدار زیادی از سوالات که آیا اقامت دائم قانونی و یا دارندگان گرین کارت می تواند حمایت همسران خود را به زندگی می کنند و یا اقامت در ایالات متحده. بسیاری از این سوالات شامل ملی خارجی که در ایالات متحده است در یک توریست [...]

سهم