بایگانی برای 'US مهاجرت قوانین' رده

اتخاذ از فیلیپین

Wednesday، 2009 نوامبر 18

مختصر حقوقی توسط Atty. سوزان V. پرز. میان تصویب یکی از تغییرات قابل توجه در قانون مهاجرت از الحاق به کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از کودکان و همکاری در احترام به تصویب داخل کشور و یا کنوانسیون لاهه تصویب به قوانین برای اتخاذ کودکان از یک کشور کنوانسیون خارجی بود. Covention تصویب لاهه، [...]

به اشتراک گذاشتن

گرفتن همسر شما US VISA

Wednesday، 2009 نوامبر 18

مختصر حقوقی توسط Atty سوزان V. پرز، svplaw@aol.com | SAN DIEGO، 10/30/09 - من شده است دریافت بسیاری از سوالات که آیا مهاجر قانونی و یا دارندگان greencard می تواند حمایت همسران خود را به زندگی می کنند و یا اقامت در ایالات متحده. بسیاری از این سوالات شامل تبعه خارجی که در ایالات متحده در توریستی [...]

به اشتراک گذاشتن