بایگانی برای 'BUSINESS انجام در فیلیپین' رده

انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در فیلیپین

Sunday، 2009 ژانویه 18

جهان کاهش و مردم در دهکده جهانی که در آن تنوع، نوآوری و حضور استراتژیک شعار جمعی از عصر اطلاعات زندگی می کنند. تجارت و موانع قانونی و شکسته شده است و تعداد بیشتری از شرکت ها به دنبال فراتر از مرزهای خود را نسبت به بازارهای غنی تر در جهان در حال توسعه. در سال 2000 اعلام به [...]

به اشتراک گذاشتن