بایگانی برای 'تجارت در فیلیپین رده

کسب و کار و سرمایه گذاری در فیلیپین

یکشنبه، ژانویه 18، سال 2009

جهان در حال کاهش است و مردم در یک دهکده جهانی که در آن تنوع، نوآوری و حضور استراتژیک هستند سرود جمعی از عصر اطلاعات زندگی می کنند. تجارت و موانع قانونی شکسته شده است و تعداد بیشتری از شرکت ها به دنبال فراتر از مرزهای خود را به سمت بازارهای غنی تر در جهان در حال توسعه. در سال 2000 اعلام به [...]

اشتراک گذاری