بایگانی برای 'تجارت در فیلیپین رده

انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در فیلیپین

Sunday، 2009 ژانویه 18

جهان کاهش و مردم در دهکده جهانی که در آن تنوع، نوآوری، و حضور استراتژیک هستند سرود جمعی از عصر اطلاعات زندگی می کنند. تجارت و موانع قانونی شکسته شده است و تعداد بیشتری از شرکت ها به دنبال فراتر از مرزهای خود را نسبت به بازارهای غنی تر در جهان در حال توسعه. سال 2000 اعلام به [...]

سهم