Oblastí praxe

Prosím, klikněte na některou z oblastí praxe níže pro více informací:

Rodinné právo

Přistěhovalectví do Spojených států

Běžný soudní spor

Filipínské DĚDIČNOST, majetky a doufá,

Práce a pracovního práva

Firemní a Obchodní právo

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

Sdílet